بهترین کتاب های ادبیات و شعر

آشنایی و دانلود بهترین کتاب ها

زیبا ترین کتاب های شعر معاصر

معرفی بهترین کتاب های شعر

جالب است بدانید بیشتر افراد، اشعار و کتاب های شعر محبوبِ خود را نه از روی اسم کتاب، بلکه از طریق نام نویسنده و شاعر به خاطر میسپارند، از این رو وقتی از یک نفر پرسیده میشود بهترین کتاب های شعری که تابه حال خوانده ای، چه بوده است؟ به جا اینکه بگوید هشت کتاب سهراب سپهری، نام خود نویسنده را به زبان میاورد، به عبارتی تعداد افراد کمی هستند که اشعار معروف را با نام دفیق خودِ شعر و کتاب به یاد دارند.

کتاب آینه در آینه اثر سایه، امیر هوشنگ ابتهاج

مجموعه شعر «آینه در آینه» گزیده اشعار استاد عزیز نسلِ ما، امیر هوشنگ ابتهاج (سایه)شاعر معاصر به انتخاب دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی میباشد، استاد کدکنی درباره‌ی انتخاب اشعار این مجموعه می‌گوید: