بهترین کتاب های پزشکی

آشنایی و دانلود بهترین کتاب ها

نکات مهم بهداشت دهان و دندان

دهان و دندان
بهداشت دهان و دندان مسئله ی بسیار مهمی است. بیشتر سلامتی ما مربوط به سلامت دهان و دندان است. بنابراین ، امروز ما قصد داریم در مورد کارهایی که می توانیم برای رعایت بهداشت دهان و دندان و چگونگی دستیابی به مراقبت بهتر از دهان انجام دهیم ، بحث کنیم.

وقتی در مورد سلامت دهان و دندان فکر می کنید چه چیزی به ذهن شما خطور می کند؟ برای اکثر افراد به معنای نخ دندان کشیدن، مسواک زدن و یا مراجعه به دندانپزشک یک یا دو بار در طول زندگی (یا در زمان ایجاد مشکل) است.

در اینجا اشتباه می کنید زیرا چیزهای زیادی وجود دارد که ما خودمان را بخاطرشان اذیت نمیکنیم و حتی نمی دانیم که باید جزء مراقبتهای دهان قرار بگیرند. برای اکثر مردم ، مراقبت از دهان و دندان آنقدرها مهم نیست و هیچ بیماری مضری ناشی از آن بوجود نمی آید.

اما بگذارید به شما بگویم که برخی بیماری ها ناشی از بهداشت دهان و دندان ضعیف است که می تواند تهدیدی جدی برای سلامتی شما باشد. بنابراین ، بیشتر بخوانید تا در مورد آن بیماری ها بیاموزید و راه های جلوگیری از آنها را پیدا کنید.

معرفی بهترین کتاب هایی که دانشجویان پزشکی باید بخوانند

در حرفه ی پزشکی و کادر حرفه ای درمانی بسیار محتمل است که عیدِ‌ نوروز هم محلی از فراغت نداشته باشد و با کشیک های شبانه، بیماران با مشکلات حاد و اورژانسی، موارد افزایش یافته ی تروما و تصادف و مسائلی از این دست، پر شود. اما اگر فراغتی دست داد، خواندن این هفت کتاب برای شاغلین به حِرَفِ مختلف پزشکی علی الخصوص پزشکان، خالی از لطف نیست.