بهترین کتابهای زبان

آشنایی و دانلود بهترین کتاب ها

برای تقویت زبان چگونه کتاب داستان انگلیسی بخوانیم؟

در حال مطالعه کتاب داستان
در این بخش به شما آموزش می دهیم که زبان انگلیسی را از طریق خواندن کتاب داستان بیاموزید. خواندن و گوش دادن به داستان ها ، یک راه موثر برای یادگیری کلمات و عبارات جدید و همچنین بهبود گرامر است.

چگونه زبان انگلیسی را از طریق داستان بیاموزیم؟

بیایید کلمه داستان را تعریف کنیم: یک نقل قول که ممکن است حقیقی و یا ساختگی باشد. به صورت نظم یا نثر که برای هیجان ، سرگرمی و یا آموزش به شنونده یا خواننده طراحی شده است.

دو نوع اصلی داستان وجود دارد: افسانه و غیر افسانه. داستان افسانه بر اساس تصورات است. داستان واقعی و غیر افسانه بر اساس حقایق است .

در این قسمت نقل قولی در مورد داستان را مشاهده می کنید: استودز ترکل: انسان ها تشنه داستان ها هستند . داستان بخشی از بشریت است. داستان گفتن نوعی از تاریخ و وجود ما انسان هاست که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می کند .

تشنه بودن برای چیزی، به معنای داشتن میل قوی برای آن چیز است. داستان ها در ذهن ثبت می شوند، زیرا عواطف ما را درگیر می کنند.