مقالات مرتبط

آشنایی و دانلود بهترین کتاب ها

بهترین اپلیکیشن های خواندن کتاب های الکترونیکی pdf در آیپد اپل

یکی از بهترین چیزها در مورد کتاب های الکترونیکی و کتاب های درسی این است که شما می توانید آنها را علامت بزنید.به جای یک کتاب فیزیکی که میخرید و یا اجاره میکنید و بعدا میخواهید آن را بفروشید (در کتاب های فیزیکی که اجاره گرفته میشود نمیتوان چیزی نوشت و یا علامت زد،همچنین کتاب هایی که قصد فروش آن ها را داریم) ، با کتاب های موجود در iPad خود، می توانید یادداشت بنویسید و نکات مهم را برجسته کنید وهمچنین می‌توانید هر جا که با دستگاه شما همراهتان باشد آن را بخوانید.
کتاب الکترونیکی

اینجا بهترین برنامه هایی که با آنها میتوانید کتاب های PDF را در آیپد بخوانید و در آنها نکته ای یادداشت کنید، ذکر شده اند.

معیارها و ویژگی ها

اینجا فقط چند نکته از از مواردی که در هنگام ایجاد این لیست از برنامه های خواندن و یادداشت نویسی در PDF ها روی آیپد، آن ها را بررسی کرده ایم،وجود دارند.

گزینه های نشانه گذاری چندگانه: هر کس روش متفاوتی برای علامت‌گذاری کتاب‌ها و اسناد خود دارد.برخی از افراد برجسته کردن (highlighting) متن دوست دارند در حالی که دیگران طراحی کردن و ترسیم (drawing) را میپسندند.برنامه هایی که انواع گزینه های حاشیه نویسی را دارند به شما قابلیت انعطاف میدهند.